Disclaimer & privacy

VOORBEHOUD:

Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van drukfouten en/of typefouten. Wij streven ernaar de producten op deze website continue up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen.

COPYRIGHT:

Copyright Direct-Shops , ln.sp1545130902ohs-t1545130902cerid1545130902@ofni1545130902.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Direct-Shops en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is daarom ook niet toegestaan om te worden gebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Direct-Shops. Elk ongeoorloofd gebruik van de merken van Direct-Shops wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Op alle webpaginas van Direct-Shops, ln.sp1545130902ohs-t1545130902cerid1545130902@ofni1545130902. is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze paginas zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Direct-Shops, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpaginas van ln.sp1545130902ohs-t1545130902cerid1545130902@ofni1545130902 wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.